Wzmacniamy synapsy ekosystemu innowacji

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Deklaracja

Preambuła

Wspieramy inteligentny rozwój Polski

Innowacyjność jest siłą napędową gospodarki. To postawa, na którą składają się takie cechy jak aktywność, pracowitość, konsekwentne doskonalenie i kreatywność. To sposób myślenia nastawiony na budowanie przyszłości. Uważamy, że tylko skoordynowana polityka w zakresie badań i rozwoju doprowadzi do systemowych zmian gospodarczych, w pełni uwalniając drzemiący w Polsce i jej obywatelach potencjał.

Swoją misję realizujemy poprzez:

  1. Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez właściwe kierunki badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu ekosystemu innowacji
  2. Określanie narodowych specjalności w badaniach i nauce oraz ich promocja w Polsce i za granicą
  3. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki
  4. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej
  5. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy
  6. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe
  7. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki
  8. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji
  9. Wspieranie budowy wiodących centrów naukowych, które przyciągną do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania

Członkowie

Koalicja zrzesza instytucje działające by Polska była bardziej innowacyjna. Chcesz dołączyć?

Skontaktuj się z nami!

Zarząd

Dagmara Krzesińska

prezes zarządu
Dagmara Krzesińska

Rada

Paweł Bochniarz

założyciel, MITEF Poland
Paweł Bochniarz

Beata Cichocka-Tylman

dyrektor ds. innowacji, PwC
Beata Cichocka-Tylman

Izabela Disterheft

Prezes Zarządu, Interizon - Pomorski Klaster ICT
Izabela Disterheft

Michał Dżoga

dyrektor ds. korporacyjnych na Europę, Intel
Michał Dżoga

Krzysztof Mazur Mazur

Prezes Klubu Jagiellońskiego
Krzysztof Mazur Mazur

Julia Rama

Dyrektor, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny w Gdańsku
Julia Rama

Piotr Wilam

założyciel, Innovation Nest
Piotr Wilam

Krzysztof Wojdyło

partner, Wardyński i Wspólnicy
Krzysztof Wojdyło

Adam Zieliński

zastępca dyrektora, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Adam Zieliński

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Główna Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek