Wiedza wspierająca rozwój

Opinia o tzw. małej ustawie innowacyjnej

Pobierz publikację

Stanowisko Koalicji na rzecz Polskich Innowacji nt. "Ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej" procedowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Startup Handbook

Pobierz publikację

Praktyczny poradnik prawny dla startupów

Pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania start-upów, inspirowana coraz większym zapotrzebowaniem na wsparcie prawne dla młodych firm, wynikające z olbrzymiej ilości obowiązujących przepisów, a także różnorodności i innowacyjnego charakteru realizowanych projektów.

Założenia ustawy o crowdfundingu

Pobierz publikację

Mapa drogowa rozwiązań prawnych dla rozwoju finansowania społecznościowego w Polsce

Raport o ulgach podatkowych

Pobierz publikację

Analiza najlepszych rozwiązań podatkowych wspierających rozwój działalności badawczo-rozwojowej